Privacyverklaring

 

Bijgewerkt op: 1-5-2018

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Nina's beautybar, gevestigd aan Meeuwenstraat 56 1715VS Spanbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


 

Contactgegevens:

Nina’s Beautybar

Functionaris Gegevensbescherming: Nina Willemsen

Meeuwenstraat 56 1715VS Spanbroek

Telefonisch: 0621175799

Email: info@ninabeauty.nl


 

Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Nina's beautybar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nina's beautybar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

– voor en na foto’s

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nina's beautybar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (afspraken maken, annuleren)

- Nina's beautybar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– foto’s welke gebruikt kunnen worden voor social media onherkenbaar en met toestemming

– Via het contactformulier kun je jou gegevens achterlaten zodat ik contact met u op kan nemen om een afspraak te maken. Onderaan dit formulier geef ik de waarschuwing:

LET OP! Door op invoeren te klikken gaat u automatisch akkoord met de privacy verklaring klik hier om deze te bekijken. Met een link naar de privacy verklaring.

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nina’s Beautbar verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Nina's beautybar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nina's beautybar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door nina's beautybar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ninabeauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nina's beautybar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nina's beautybar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@ninabeauty.nl. nina's beautybar heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.